עובדי אגף ההנדסה של עיריית חדרה התנסו ביום למידה חווייתי בנושא נגישות, שהעביר ארגון נגישות ישראל.
בנוסף למידע הרב על חוק הנגישות שהועבר לעובדי האגף, כלל יום הלמידה גם התנסות של העובדים במוגבלויות כמו עיוורון, חירשות, כיסא גלגלים ומוגבלויות נוספות. כל זאת במטרה לספק חווית שירות טובה יותר לתושבים עם מוגבלות.
צילום: דוברות עיריית חדרהצילום: דוברות עיריית חדרה
צילום: דוברות עיריית חדרה
(צילום: דוברות עיריית חדרה)
בעבר התקיים יום למידה חווייתי דומה גם באגף הרווחה והשירותים החברתיים, שבסיומו סיפרו העובדים כי המפגש חשף בפניהם עדכוני חוק, תוך התייחסות לנושא נגישות פיזית, חושית, מנטלית.
בעיריית חדרה פועלים רבות לקידום וליצירת נגישות שתאפשר חווית שירות טובה ונעימה לכול התושבים, וביניהם כמובן גם תושבים עם מוגבלות.
העירייה פועלת ליישום חוק הנגישות בכל תחומי השירות והחיים בעיר, ובין היתר מקיימת הדרכות לעובדיה, בכל האגפים והמחלקות, במטרה להנגיש את השירות הניתן בעירייה לתושבים עם מוגבלויות שונות: בתנועה (נכים, קשישים, עגלות ילדים וכדומה), ראייה, שמיעה, מוגבלות תקשורתית או קוגניטיבית ועוד.
במהלך ההדרכות מסבירים ומדגימים לנותני השירות כיצד להנגיש את סביבת העבודה וכיצד לשרת אדם עם מוגבלות בצורה שתתחשב בצרכיו ותכבד אותו כמבקש שירות.
בין היתר ניתן פירוט כיצד להתאים ולהנגיש מבנים, מוסדות חינוך, פארקים ציבוריים, מוסדות דת, בתי עלמין, חופי רחצה, מדרכות ומעברי חצייה; כיצד לעצב בהתאם את הריהוט (למשל, דלפקי קבלה נמוכים יותר המותאמים ליושבים בכיסאות גלגלים), שילוט והכוונה, מערכות כריזה, הסרת מכשולים ממעברים, הנגשת מידע ועוד.
על-פי ההגדרה בחוק השוויון, נגישות היא אפשרות הגעה למקום, תנועה והתמצאות בו, שימוש והנאה משירות, קבלת מידע הניתן או המופק במסגרת מקום או שירות או בקשר אליהם, שימוש במתקניהם והשתתפות בתוכניות ופעילויות המתקיימות בהם, והכל באופן שוויוני, מכובד, עצמאי ובטיחותי.