יו"ר נעמת במרחב חדרה ושומרון וחברת מועצת עיריית חדרה לשעבר, שרה גובס, תתמודד על קדנציה נוספת לתפקיד, בבחירות להסתדרות שיתקיימו ב-23 במאי.
גובס, אחת הנשים המוכרות בחדרה, הממלאת תפקידים ציבוריים ועשייה של יותר משני עשורים במרחב, מתמודדת ברשימת "עוגנים" (ע"נ) בראשות יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן על תפקיד יו"ר נעמת במרחב, כאשר על תפקיד היו"ר הארצית מתמודדת היו"ר המכהנת גליה וולוך. לתפקיד יו"ר מרחב חדרה והשומרון מייעדת רשימת "עוגנים" את יו"ר המרחב ניר בן-חיים המתמודד על קדנציה נוספת בתפקיד.
גובס הובילה עד היום פעולות שונות לקידום נשים, טיפוח מנהיגות נשית בוועדי עובדים ובתפקידים ניהוליים, חינוך לשוויון מגדרי, ויצירת מערכת שתעודד נשים לרכוש השכלה והכשרה מקצועית. גובס: "בראש מעייניי הטיפול בסוגיות הנוגעות למעמד האישה בתא המשפחתי, בקהילה ובעבודה. בין היתר הרחבתי את רשת מעונות היום, הקמתי מועדון גמלאיות ותיאטרון נשים, קידמתי הכשרות מקצועיות והשתלמויות, ופעלתי למתן ייעוץ משפטי. אני שמחה להיות כתובת לכל הנשים במרחב, עובדות, גמלאיות, דתיות, חילוניות, עולות חדשות ונשים עם מוגבלות".
לדבריה, היא מתמודדת על קדנציה נוספת כדי להמשיך לפעול לשיפור מצבן ומעמדן של נשים, למען עתיד שוויוני ומכבד.