הפגנת ההורים מול בניין אגף החינוך | צילום: איתמר רותםהפגנת ההורים מול בניין אגף החינוך | צילום: איתמר רותם
הפגנת ההורים מול בניין אגף החינוך | צילום: איתמר רותם
(הפגנת ההורים מול בניין אגף החינוך | צילום: איתמר רותם)
הורים יחד עם ילדיהם הגיעו אתמול (14.8) לבניין ברחוב ביאליק בו יושב אגף החינוך של עיריית חדרה, והפגינו על אופן שיבוץ ילדיהם לגני הילדים העירוניים לקראת שנת הלימודים שתפתח בספטמבר. ההורים מוחים על מצב שבו הילדים שובצו לגנים שאינם קרובים למקום מגוריה ועל כך שערעור על השיבוץ אינו אפשרי כי הגנים כבר מלאים עד אפס מקום.
להורים יש שלוש טענות מרכזיות באופן שיבוץ הילדים לגנים.
הטענה הראשונה נוגעת לקריטריונים לשיבוץ: הקריטריונים הבסיסים לשיבוץ לגנים הינו שנתון הילד וקרבה פיזית לגן. לטענת ההורים, ככל הנראה שהשנה הוכנס גם קריטריון נוסף הנוגע לרצף החינוכי, כלומר, האם הילד ירשם לצהרון העירוני או לא? אליה, אמא של אחד מהילדים תוהה "האם בגלל שלא נרשמתי לרצף החינוכי עד חודש יוני עליי להיות משובצת בגן מרוחק מביתי?".
הפגנת ההורים מול בניין אגף החינוך | צילום: איתמר רותםהפגנת ההורים מול בניין אגף החינוך | צילום: איתמר רותם
הפגנת ההורים מול בניין אגף החינוך | צילום: איתמר רותם
(הפגנת ההורים מול בניין אגף החינוך | צילום: איתמר רותם)
הטענה השנייה נוגעת למצוקת התשתיות: ההורים טוענים שבשנים האחרונות נקטה העירייה מדיניות של אי הקמת גני ילדים לפני קבלת הרשאות ממשרד החינוך, מדיניות זו גרמה למצוקת גנים קשה בעיר שהאוכלוסייה בה גדלה ומתפתחת בקצב מהיר. הדבר גרם לשיבוצים בשכונות מרוחקות ממקום מגוריהם של הילדים, ללא התחשבות בהורים לא ניידים, באחים שמשובצים בגנים קרובים ובצביון ההורים, כלומר ילדים חילונים נשלחו לגנים דתיים.
הטענה האחרונה נוגעת לתהליך הערעור: לטענת ההורים, התהליך אינו באמת מתקיים מאחר שהגנים מולאו כבר עד אפס מקום, הרי אם הגן מלא עד אפס מקום אזי אפילו ערעור מוצדק בהחלט לא יוכל להתקבל.
אליה מסכמת: "אנחנו מרגישים שמזלזלים בנו ולא מתייחסים אלינו בצורה ראויה, וכך אנו מוצאים עצמו בשבוע האחרון בזה אחר זה מקבלים הודעות שהערעורים לא התקבלו שדרך אגב תשובות לערעורים אמורות להתקבל עד ה- 1.8 על פי חוזר מנכ"ל אך טרם התקבלו לכלל ההורים".
הפגנת ההורים מול בניין אגף החינוך | צילום: איתמר רותםהפגנת ההורים מול בניין אגף החינוך | צילום: איתמר רותם
הפגנת ההורים מול בניין אגף החינוך | צילום: איתמר רותם
(הפגנת ההורים מול בניין אגף החינוך | צילום: איתמר רותם)
במהלך ההפגנה, אליה הגיע גם חבר המועצה יניב דרי, לא הורשו ההורים להיכנס לאגף החינוך כקבוצה, אלא רק כיחידים. בנוסף, פרסמו ההורים עצומה בה נכתב: "אנו קוראים לאגף החינוך בעיריית חדרה לספק פתרונות לטווח הקצר והארוך:
  1. להכניס ילדים לגנים הקרובים למקום מגוריהם.
  2. ליצור רצף במסגרות החינוך לילדים עם חבריהם מגן טרום חובה ועד כיתה א'.
  3. לספק פתרונות נאותים לרצף החינוכי
  4. לבנות גני ילדים בשכונות בהן אין מספיק גנים במהלך השנה הקרובה.
ללא מציאת פתרונות נאותים אנו נחושים לא לפתוח את שנת הלימודים הקרובה!".
מעיריית חדרה נמסר: "לקראת תקופת הרישום לגני הילדים נשלחה להורים חוברת הרשמה מפורטת אשר הביאה לידיעתם רשימת גנים שבהם מתקיים רצף חינוכי, וכן קריטריונים מפורטים להרשמה, וזאת כחלק מהפקת לקחים מהליך ההרשמה אשתקד ומענה לטענת הורים כי אם היו יודעים היכן יש רצף חינוכי היו רושמים את הילד לאותו גן. בהתאם לקריטריונים, ילדים שנרשמו השנה הן לגן והן לרצף החינוכי זכו לקדימות באותו גן לעומת ילדים שלא נרשמו לרצף החינוכי ושובצו בגנים סמוכים.
"כל הורה זכאי להגיש ערעור, אך ניתן להיענות לערעור רק במידה שהתפנה מקום בגן שביקש. במידה ולא מתפנה מקום, נאלצת המערכת לדחות את הערעור.
"לגבי הטענה על המתנת העירייה להרשאות, יצוין כי הרשאה היא למעשה אישור תקציבי להקמת מבנה לגן, ומובן מאליו ששום רשות המתנהלת על-פי חוק אינה אמורה לבצע פרויקטים לפני שיש בידה תקציב להקמתם. יודגש כי, במידה שהעירייה הייתה פועלת שלא על-פי הכללים ובניגוד לחוק, אין ספק שהיו מועלות נגדה טענות על כך שהיא פועלת שלא על-פי חוק.
"עם זאת, ההמתנה להרשאה תקציבית בטרם תחילת הבנייה אינה מביאה למצוקת גנים, וזאת מאחר שעד לסיום הבנייה של מבני הקבע דואג אגף החינוך לכיתות גן זמניות שבהן משובצים הילדים עד למעבר לגנים החדשים הנבנים עבורם".