המחשה: שאטרסטוקהמחשה: שאטרסטוק
המחשה: שאטרסטוק
(המחשה: שאטרסטוק)
בשורה לתושבי חריש: החל משנת הלימודים הקרובה, העירייה תפקח על מעונות היום באמצעות מחלקת הגיל הרך בעירייה. כחלק מהפיקוח השוטף, יידרשו הנהלות המעונות להציג נתונים על איכות התחזוקה, התברואה והביטחון בשטח המעון, וכן יידרשו להציג תוכנית פדגוגית עשירה.
בעירייה מציינים, כי בנוסף יוקם פורום למנהלות המעונות, תיבנה תוכנית מסודרת למעבר בין מעונות היום לגני משרד החינוך וכן תוכנית עבודה סדורה לשימור הצוות החינוכי.
ענת אלבז, מנהלת החינוך לגיל הרך בעירייה, תרכז את התחום מטעם הרשות, ותעבוד מול הנהלת המעונות באופן שוטף. בנוסף, החל משנת הלימודים הקרובה תוטמע בכל מעונות היום בפיקוח "תוכנית מעברים", שתקל את מעבר הילדים מהמעון לגני הילדים, בהגיעם לגיל שלוש. בנוסף, העירייה הציבה לה למטרה לשמר את הסגל המקצועי במעונות היום, ולפתח אותו במטרה ליצור סגל יציב וחזק.
ראש העירייה, יצחק קשת: "האחריות שלי לתושבי העיר מתחילה מגיל לידה, ואני שמח שהיום אני מצליח לממש את זה למען תושבי העיר".