705 תושבים מהעיר חריש פתחו במאבק נגד שינוי התוכנית לבניית מרכז מסחרי בשכונתם. התושבים הגישו התנגדות לתוכנית, וטענו כי אינם מעוניינים להפוך את המרכז המסחרי הקטן למרכז תעשייה ומסחר עירוני.
התושבים, חברי עמותת "נאות חריש", מקבוצות הרכישה הראשונות שהתארגנו לבנייה למגורים בעיר, מתגוררים ב-42 בניינים. התוכנית המקורית כוללת הקמת מרכז מסחרי שכונתי קטן בן שתי קומות. בשכונה קיימים בית ספר יסודי, גני ילדים וגנים ציבוריים. לדברי תושב השכונה, שרון אלקובי, התושבים רכשו את הדירות לפני כחמש שנים על פי התוכנית שהוצגה בפניהם, שכוללת את המרכז המסחרי הקטן.
הדמיית המרכז המסחרי. יגרום לעומסי תנועה?הדמיית המרכז המסחרי. יגרום לעומסי תנועה?
הדמיית המרכז המסחרי. יגרום לעומסי תנועה?
(הדמיית המרכז המסחרי. יגרום לעומסי תנועה?)
לטענת התושבים, לפני כחודש וחצי גילו כי המרכז הקטן הפך למרכז גדול של מסחר ותעסוקה עירוניים. לטענת התושבים, יזם מקומי הגיש תוכנית חדשה לוועדת התכנון והבנייה חריש, לשינוי ייעוד ולהוספת זכויות בנייה למרכז. התושבים הוסיפו, כי התוכנית אושרה על ידי הוועדה לאחר דיון קצר.
התוכנית החדשה שאושרה להפקדה מכפילה את שטחי הבנייה בהשוואה לתוכנית שחלה על השטח כיום (במקום 700 מ"ר על פי התוכנית התקפה היום, התוכנית המופקדת מגדילה את שטח הבנייה ל-8,200 מ"ר). כמו כן, התוכנית מכפילה את הגובה פי 2.5 ויוצרת מבנה בן שש קומות בתוך המגרש.
השבוע הגישו התושבים התנגדות להחלטת ועדת התכנון והבנייה חריש, ודרשו להחזיר את המצב לקדמותו. בהתנגדות, שהוגשה באמצעות עו"ד ענת בירן ועו"ד דפנה תמיר, תקפו התושבים את הדיון הקצר שנערך בוועדה המקומית, וטענו כי לא הוצגו לחברי הוועדה הנתונים האמיתיים בנוגע לתכנון המבוקש.
לדברי אלקובי, אין כל צורך והיגיון להכניס שימושים בעלי אופי עירוני ואזורי לתוך השכונות. עוד נטען, כי בימים אלה מקודמת בחריש תוכנית ענק לאזור תעסוקה הכולל יותר מ-300 אלף מ"ר לתעסוקה, "כך שאין בתוכנית זו כל צורך עירוני, והיא גורמת רק נזק. המרכז המסחרי המוצע מתאים לאזורי תעשייה ולא לשכונת מגורים".
התושבים טוענים, כי התוכנית החדשה תפגע באיכות חייהם ובצביונה של השכונה. "המרכז המסחרי החדש יגרום לפקקים ולעומסי תנועה. לא לזה התכוונו כאשר עברנו לחריש".
מהוועדה המרחבית לתכנון ולבנייה חריש נמסר כי "נעשים מירב המאמצים להיענות לדרישות ולרצונות כלל התושבים".