שער העיתון, יום שישי 31 ביולי 2020שער העיתון, יום שישי 31 ביולי 2020
שער העיתון, יום שישי 31 ביולי 2020
(ידיעות חדרה)

פרסום ראשוני: 13:00 , 30.07.20