בחודשים האחרונים פועל מ"מ ראש עיריית חדרה, ניר בן-חיים, לתגבור קווי התחבורה הציבורית למקומות חיוניים ברחבי חדרה. ביניהם, קופת חולים 'דגני', מתחם מול החוף - וילג', תחנת הרכבת מערב ואזור התעשייה.
לאחר בחינת הנושא על כל היבטיו התחבורתיים והמקצועיים, התקיימה ישיבת עבודה בנושא תגבור שירותי הקווין, בהשתתפות בן-חיים, מנהל אגד חדרה ניר מרחב, מנהל אגף התחזוקה באגד זוהר אריה, ומהנדס התנועה של 'אגד' פיני גרשון, בה סוכמה תוכנית להגברת הקווים למתחמים האמורים.
לדברי בן-חיים, לאחר שהושגו הסכמות מול 'אגד' וגובשה תוכנית להגברת הקווים לאזור התעשייה, תחנת הרכבת ומתחם וילג', יש להגיש את התוכנית למשרד התחבורה לאישור וקבלת הרשאה תקציבית לביצוע.
בן-חיים: "לעירייה הגיעו פניות של תושבים שביקשו את סיועה של העירייה לשיפור הנגישות למתחמי תחבורה, תעסוקה ובילוי בעיר. אני שמח שפנייתי 'לאגד' נתקלה בהיענות ובנכונות רבה לפעול ולעבות קווים במקומות שהעליתי. אני מקווה שנשיג את הסכמת משרד התחבורה במהרה, כדי שהתוכנית שגובשה מול אגד חדרה אכן תצא אל הפועל לטובתם ורווחתם של תושבי העיר וכל באיה".