עיריית חדרה. צילום: אסף פרידמןעיריית חדרה. צילום: אסף פרידמן
עיריית חדרה. צילום: אסף פרידמן
(עיריית חדרה. צילום: אסף פרידמן)
בית המשפט המחוזי בחיפה, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, מחק את עתירתו המנהלית של חבר האופוזיציה בועז ביטון כנגד עיריית חדרה ומדינת ישראל, בעניין בניית קריית ממשלה בעיר.
לפני מספר חודשים הגיש ביטון באמצעות עו"ד יוגב לוי בקשה דחופה למתן צו מניעה לפיו ייאסר על העירייה לחתום מול מדינת ישראל על הסכם התקשרות לבניית קריית ממשלה בעיר, עד שיתקבלו הבהרות ביחס לכדאיות הכלכלית של העסקה. ביטון טען בעתירתו בין היתר, כי העירייה אישרה את חתימת ההסכם, מבלי לקיים דיון מעמיק על ההשלכות הכלכליות של הסכם לקופה הציבורית.
קריית הממשלה מתוכננת להיבנות על שטחו של מבנה העירייה כיום ועל שטח החניון הצמוד לו ברחוב הלל יפה. על פי המתוכנן, העירייה תיתן את הקרקע לשם כך, 7 דונמים למדינה וזו, תבנה שם את קריית הממשלה שתכלול חוץ ממשרדי ממשלה גם את בניין העירייה.
בתמורה לכך, העירייה תפטור את המדינה מתשלומים בגין היטלי פיתוח ואגרות בנייה ותעניק לה הנחה של 45% בתשלומי הארנונה ותשלם בעצמה את עלויות הבנייה של חלקה במתחם. בנוסף, העירייה גם תידרש לשלם דמי שכירות חודשיים בעבור השטחים בהם תחזיק בבניין.
בהחלטתו ציין השופט מנחם רניאל כי למרות שניתנה לו אורכה לשם כך לא העביר ביטון את העתירה לעיריית חדרה ולמדינה. "על העותר היה להמציא את העתירה לפרקליט מחוז חיפה כפי שהוסבה תשומת ליבו גם בהחלטתי מיום 7/10/19", כתב השופט בהחלטתו. "העותר לא המציא את העתירה כדין. בנסיבות אלה, נכנסה לתוקפה החלטתי מיום 6/10/19 בדבר מחיקת העתירה מחוסר מעש".
ביטון צירף לעתירתו חוות דעת שמאית שלפי אומדנה ההפסד לקופת העירייה כתוצאה מהויתור על האגרות וההיטלים של המדינה, נאמד בכעשרה מיליון שקלים ואילו ההפסד מהארנונה שהמדינה הייתה אמורה לשלם עומד על 1.8 מיליון שקלים בשנה . לטענתו, על פי חוזר מנכ"ל משרד הפנים, עיריית חדרה הייתה מחויבת לצרף שלל חוות דעת טרם ביצוע עסקת מקרקעין כמו חוות דעת שמאית, חוות דעת של מהנדס, חוות דעת יועמ"ש ואישורים נוספים, אולם כל זאת לא נעשה .
בנוסף טען, כי מועצת העיר לא בחנה נושאים רבים בטיוטת ההסכם של העסקה כמו דינן של ההכנסות שיתקבלו מהחניונים במקרקעין, זכויות הבנייה למגורים בבניין ואספקטים נוספים הנובעים מן העסקה .
ביטון מסר בתגובה: "בית המשפט לא דן בעתירה לגופה. העתירה נמחקה מטעמים פרוצדורליים והיא תוגש בשנית בימים הקרובים, ותובא לבחינתו והכרעתו של בית המשפט".
מעיריית חדרה נמסר: "בית המשפט אמר את דברו! זו לא הפעם הראשונה שבית המשפט מוחק עתירה של מר ביטון, בנושא זה".