חברי ועד העובדים. "מעתה, נקשיח עמדותינו" | צילום: אלעד גרשגורןחברי ועד העובדים. "מעתה, נקשיח עמדותינו" | צילום: אלעד גרשגורן
חברי ועד העובדים. "מעתה, נקשיח עמדותינו" | צילום: אלעד גרשגורן
(חברי ועד העובדים. "מעתה, נקשיח עמדותינו" | צילום: אלעד גרשגורן)
כשנה לאחר שפרץ סכסוך עבודה בעיריית חדרה, שוב סוערות הרוחות במסדרונות בניין העירייה. סכסוך עבודה נוסף מאיים לפרוץ בין ועד עובדי העירייה להנהגת העיר. הרקע למשבר החדש, כך על פי יו"ר ועד העובדים, איציק יצחקי, הוא העובדה שבלא מעט מכרזים לתפקידים בכירים, שיצאו לדרך בחודשים האחרונים, התקבלו מועמדים חיצוניים בלבד, ואף לא עובד עירייה אחד.
יצחקי מתלונן, ולא בפעם הראשונה, על אופן הניהול הריכוזי לדבריו של מנכ"ל העירייה, יעקב זיגדון, וטוען, כי הוא אינו רוחש הערכה להון האנושי בעיריית חדרה. בנוסף, הוא מאשים אותו בהלנת שכר שפוגעת בעובדים בעלי המשכורות הנמוכות ביותר, לאחר ששעות כוננות וקרן השתלמות לא שולמו להם, לטענתו.
"לצערי, ההתנהלות הזאת היא מגמתית. שיגרנו אין-ספור פניות ומכתבים בנושא הלנת השכר, ולא נענינו", אומר יצחקי השבוע. "בכוונתנו להגיש תביעה. אנחנו לא רוצים עוד שום שיח עם ההנהלה, מכיוון שאין עם מי לדבר. לעובדי העירייה ולוועד העובדים אין שום אמון בהנהלת העיר. מעתה נקשיח עמדותינו, נקיים אסיפות הסברה לעובדים וננקוט צעדים ארגוניים, לרבות פנייה להסתדרות להכרזה על סכסוך עבודה. לא ניתן עוד שיעשו מאיתנו צחוק".
רוצים לנהל
המכרזים, שאליהם מתכוון יצחקי בדבריו, הם מכרזים לתפקידי מנהלים וסגני מנהלים, שאמורים לכהן במינהל החינוך והקהילה החדש, בעירייה.
יצחקי טוען, כי אין זה מקרה שאיש מעובדי העירייה הוותיקים והמנוסים, שעמדו בכל תנאי המכרז, לא התקבל. "מעולם לא ביקשתי לקדם עובדים שאינם ראויים, ולראייה, על מכרזים שלא היו מועמדים מתאימים מתוך העובדים, ויתרנו. אבל יש עובדים שהתאימו ומוכשרים לחלק מהמכרזים, עם ותק של עשרות שנים בתפקיד, כאלה שאפילו הקימו מחלקות, ואף אחד לא נבחר, וזה הזוי", אומר יצחקי.
חברי ועד העובדים. צילום: אלעד גרשגורןחברי ועד העובדים. צילום: אלעד גרשגורן
חברי ועד העובדים. צילום: אלעד גרשגורן
(חברי ועד העובדים. צילום: אלעד גרשגורן)
"לא ברור מדוע להעדיף עובד חיצוני, שיעלה כחצי מיליון שקל לשנה, שאיננו תושב העיר, ושבא לשנה-שנתיים לקבל משכורת בכירים ולעזוב. זאת, במקום אדם שמצוי בכל נבכי המערכת, וכבר עשרות שנים מנהל ועוסק בתחום. מבחינתנו, זוהי אמירה ברורה של המנכ"ל זיגדון, והיא 'אני מראה לכם מי בעל הבית, אני אחליט בנוגע לַכּוֹל'", אמר.
אלא שזיגדון רואה, כמובן, את הדברים בצורה אחרת, ומדגיש כי "מדובר כאן בסכום אפס. הרי גם אילו עובד עירייה היה נבחר, היה צריך לגייס במקומו עובד אחר, כך שטענה זו מופרכת".
בעניין הטענות על הלנת השכר אמר: "כל טענה תיבדק לגופה. העירייה תשלם שכר כדין".
באשר לטענות על חוסר אמון מצידו בעובדי העירייה, אמר זיגדון: "באופן טבעי, לעובד עירייה יש עדיפות במכרזים. כאשר יש מועמדים בעלי כישורים דומים, אעדיף עובד עירייה. מנגד, לא אבחר במישהו רק כי הוא עובד עירייה. הדבר היחיד שעומד לנגד עיניי בבואי להחליט, הוא מה הכי טוב לעשות, כדי לשרת את תושבי חדרה שמשלמים ממיטב כספם את שכרו של אותו העובד. אני, כמנכ"ל, עובד אצל תושבי העיר ולא אצל ועד העובדים. צר לי שמנהיגות העובדים מתעקשת להיות פופוליסטית בקרב העובדים, גם כשאין הצדקה לכך. אמשיך להיטיב ולתגמל במסגרת החוק את רוב העובדים המסורים והיעילים של העירייה, ולא אשלם שכר למי שאיננו עובד ותורם לתושבי העיר".
יצחקי מתעקש, כי בסיום הסכסוך הקודם בין הוועד להנהגת העיר, בדצמבר 2018, היו בין הצדדים הבנות בעל-פה, שעל-פיהן תינתן הזדמנות לעובדי העירייה להתקדם בתוך המערכת. "מובן שזה לא קרה", מבהיר יצחקי. "יש, למשל, עובד שמנהל את מחלקת ספורט ובפועל עושה זאת כבר 23 שנה, והוא לא התקבל לתפקיד מנהל מחלקת ספורט. מי שזכתה במכרז לניהול אגף נוער, צבא, צעירים ומשפחות צעירות, היא עובדת 'פנאי העיר'. זאת, במקום עובדת עירייה עם ותק של 24 שנים, שמנהלת את מחלקת הנוער בחדרה ונחשבת למי שהקימה אותה, עובדת מצטיינת שמוערכת על ידי כל מנהליה".
יעקב זיגדון. "צר לי שמנהיגות העובדים מתעקשת להיות פופוליסטית"יעקב זיגדון. "צר לי שמנהיגות העובדים מתעקשת להיות פופוליסטית"
יעקב זיגדון. "צר לי שמנהיגות העובדים מתעקשת להיות פופוליסטית"
(יעקב זיגדון. "צר לי שמנהיגות העובדים מתעקשת להיות פופוליסטית")
יצחקי מביא כדוגמה מקרה נוסף, שבו הועדף מנהל חיצוני על עובד עירייה: "יש עובד עירייה שמשמש סגן מנהל אגף החינוך וממלא מקומו בחמש השנים האחרונות, והוא לא זכה במכרז לתפקיד, למרות הוותק, הניסיון והכרת המערכת. זאת עוד דוגמה לריכוזיות של המנכ"ל, שמחליט הכול בעיר ובעירייה. מחד גיסא, הוא לא מקדם את העובד הזה, ומנגד, מפקיד בידיו כל שנה את פתיחת שנת הלימודים, שמתקיימת בלי תקלות, עם בניית תקציב לאותה השנה. בשל ההתנהגות הזאת והזלזול הזה בעובדים — הם ממורמרים, מתוסכלים ופגועים. זאת גם עזות מצח מהמעלה הראשונה, הנטל שזה משית על הציבור. כל כך הרבה מנהלים חיצוניים עם משכורות בכירים זה חוסר ניהול, ואם זה נקרא ניהול, אז הוא כושל".
על כך אומר זיגדון, כי מי שנבחרה כמנהלת אגף נוער, צבא וצעירים, עובדת בעיריית חדרה כעובדת עמותת "פנאי העיר" ב-10 השנים האחרונות. היא נבחרה מבין 31 מועמדים. "מנהלת מחלקת הנוער (שלא נבחרה) היא עובדת מוערכת מאוד על-ידי, והיא לא נבחרה בדיוק כמו ש-30 אחרים לא נבחרו. ההתמודדות הייתה לא פשוטה, וההחלטה התקבלה פה אחד על ידי חברי ועדת המכרזים".
באשר למנהל אגף החינוך, אומר זיגדון: "האיש שנבחר לתפקיד נבחר על פני מועמדים נוספים, ביניהם מי שמשמש כסגן וכממלא מקום. מי שבחר בו ברוב קולות הייתה ועדה בראשות ראש העירייה, ובה חברים נציג משרד הפנים, שני חברי מועצה ואנוכי".
איך ייתכן?
השבוע שיגר יצחקי מכתב ליועצת המשפטית של עיריית חדרה, עו"ד שרון שרוני, ובו תיאר את אי-שביעות רצונו מאופן התנהלות המכרזים: "האם ייתכן שאף עובד עירייה לא זכה באף אחד המכרזים, אף שהם ענו על כל הקריטריונים, מכל הבחינות? האם אין תעדוף לתושבי העיר בקבלת תפקידים בעירייה? בכל המכרזים האלה יש טעם לפגם. לצערי, ניתן לפרש זאת לכאורה, שהמנכ"ל מתנכל לעובדים ואינו נותן אמון בהם לתפקידי ניהול".
יצחקי דרש משרוני לבדוק את עניין התקצוב, ותהה: "מהיכן יש כל כך הרבה כסף לתפקידים בכירים? האם כל המכרזים מאושרים על ידי משרד הפנים?".
את מכתבו, שהעתקים ממנו שוגרו לבכירי ההסתדרות, לבכירי עיריית חדרה ואף למבקר המדינה ולנציב תלונות הציבור מתניהו אנגלמן, חתם יצחקי בדרישה לבדוק את כל השאלות העולות ממכתבו.
יצחקי יודע כבר לא מעט סכסוכי עבודה בין העובדים לבין הנהגת העיר, שכללו גם השבתות והפגנות. אולם בסכסוך הנוכחי הוא נשמע מיליטנטי במיוחד: "אני כבר כמה ימים לא ישן. יש לי אחריות לעובדים, ואני לוקח ללב את בעיותיהם. הם מגיעים לביתי, מבקשים עזרה. אפילו מנהלים בכירים באים להתלונן אצלי בנוגע להתנהלות המנכ"ל".
מעבר לטענות על חוסר ההערכה לעובדים, להלנת שכר ולניהול ריכוזי שלו, יש עוד אי-הסכמות עם מנכ"ל העירייה?
"דרך הניהול שלו היא לרעת העובדים. עובדי כפיים יוצאים לפנסיה ולא מגייסים עובדים תחתם, כך שהנטל נופל על יתר העובדים. וכשמקצצים בעובדים, זה תמיד בשכבות החלשות. לעומת עובדי הכפיים, מנהלים בשכר בכירים אין להם בעיה להביא, ואינני יודע מהיכן הכסף. הרי כל עשר משכורות של עובד כפיים זאת משכורת של בכיר אחד. לעובדי השיטור העירוני והפיקוח שעובדים בימים שישי, שבת וחג, הוא אישר שעות כוננות ובפועל לא שילם אותן, וכן גם את קרן השתלמות. העירייה חייבת להם בשל כך יותר משלושה מיליון שקל. פורסמו מכרזים לשלושה מנהלי אגפים, לשני סגני מנהלי אגפים ולארבעה מנהלי מחלקות — ובכולם אף עובד עירייה אחד לא זכה, זה מראה את מידת הערכתו לעובדי העירייה".
יצחקי אף טוען, כי מנכ"ל העירייה ביטל בחודשים האחרונים את כל ההסכמים מישיבות העבודה המשותפות: "אני יושב עם מנהלת משאבי אנוש בעירייה, וזו אינה מאשרת לנו מאום. אז בשביל מה היא מנהלת ומקבלת שכר גבוה של מנהלת, אם המנכ"ל הוא גם מנהל מחלקות העירייה?", סיכם.
מנגד אומר זיגדון, כי "מנהלת אגף משאבי אנוש עושה עבודה מצוינת, וזוכה למלוא הגיבוי וההערכה שלי ושל ראש העירייה. היא מצויה בתפקיד תובעני ובצומת של החלטות שנוגעות לגיוס, לפרישה, לפיטורין ולרווחה. יש לה מלוא הסמכויות במסגרת התקציב והמינהל התקין".