דו"ח חנייה (צילום: קובי קואנקס)דו"ח חנייה (צילום: קובי קואנקס)
דו"ח חנייה (צילום: קובי קואנקס)
(דו"ח חנייה (צילום: קובי קואנקס))
מדוע תושבת חדרה המוגדרת נכה במאה אחוז מקבלת שוב ושוב דו"חות חנייה, שלטענתה אינם מוצדקים?
לדברי התושבת, בחוק ה'חנייה לנכים' קיימת החרגה המאשרת לנכים לחנות במקומות שאסורים לשאר התושבים. לטענתה, הפקחים בעיר אינם מכירים את ההחרגה הזו והיא מקבלת דו"חות, שאותם היא נאלצת לבטל שוב שוב ע"י הגעה למחלקת החניה.
"התיזוז הזה של אדם מוגבל תנועתית יכול היה להימנע אם מישהו רק היה מסביר לפקחים שהחוק אכן מתיר לנו לחנות במקומות אסורים, עם סייגים מסוימים. ביקשתי אינספור פעמים שירעננו את הנהלים אבל שוב ושוב אני נאלצת להגיע בעצמי ולהסביר מחדש", היא אומרת.
החוק המאשר חניה במקומות לא קונבינציונאלים עבור נכים, שעליו נסמכת התושבת, הוא חוק החנייה לנכים תשנ"ד 1993. סעיף 2 א' (שמופיע גם באתר נגישות ישראל) קובע כי: "נכה רשאי להחנות את רכבו הנושא תו נכה במקום שאין החניה מותרת בו אם התקיימו כל אלה: בסמוך למקום האמור אין מקום חניה מוסדר לנכים או שהוא לא היה פנוי בזמן החניה. בסמוך למקום האמור, לא מצוי מקום אחר שהחניה בו מותרת או שהוא לא היה פנוי בזמן החניה, החניה נעשית באופן שאין בה סיכון לעוברי דרך, ואין היא מונעת מעבר חופשי להולכי רגל, לעגלות ילדים או לעגלות נכים. החניה אינה גורמת להפרעה ממשית בתנועה".
על פי תיקון מספר 8 תשע"ח 2017 לחוק:"הוראות הסעיף יחולו גם על אדם המתלווה אל הנכה והנוהג עבורו ברכב".
לדברי התושבת אין להחרגה הזו ביטוי בחוק העזר העירוני של חדרה, ולכן הפקחים אינם מודעים לזכויותיה. עם זאת במחלקת החנייה ככל הנראה מודעים לחוק, והדו"חות מבוטלים לאחר שהיא ניגשת למקום, ומסבירה את המצב.
"לפני כשבוע שוב חניתי ברחוב הרברט סמואל, מול בנק הפועלים, מקום שאני תדיר חונה בו בבואי לבצע קניות בשוק, ושוב קיבלתי דו"ח על סך 250 שקלים", היא מספרת.
מה הסיבה לדו"ח?
"כתוב - הפרעה לתנועת אוטובוסים במקום. דבר שאיננו נכון. בשורה התחתונה החוק מאד ברור וכתוב בו שמותר לנכה לחנות במקום אסור ובתנאי שאין הפרעה ממשית לתנועה. גם אם עוברת משאית, וצריכה להאט את נסיעתה בגלל החניה שביצעתי, עדיין אין הדבר אומר שמדובר בהפרעה ממשית, קריטית. לא הייתה הפרעה במקרה זה ואני מכירה את החוק וסייגיו ומקפידה לחנות בהתאם לחוק הנכים. עד היום כבר נאלצתי לבטל ארבעה דו"חות מהסוג הזה".
מעיריית חדרה נמסר בתגובה:
"העירייה מבצעת אכיפה על עבירות חנייה כנגד רכב הנושא תו נכה, כאשר אינו חונה בהתאם לחוק החנייה לנכים, לפיו נכה רשאי להחנות את רכבו הנושא תג נכה במקום שאין החנייה מותרת בו אם התקיימו כל אלה: בסמוך למקום האמור, אין מקום חנייה מוסדר לנכים או שהוא לא היה פנוי בזמן החניה; בסמוך למקום האמור לא מצוי מקום אחר שהחנייה בו מותרת או שהוא לא היה פנוי בזמן החניה; החנייה נעשית באופן שאין בה סיכון לעוברי דרך ואין היא מונעת מעבר חופשי להולכי רגל, לעגלות ילדים או לעגלות נכים; החנייה אינה גורמת להפרעה ממשית לתנועה.
לדברי הפקח, במקרה האמור נרשם דוח חנייה מאחר שהרכב היווה הפרעה לתנועת האוטובוסים במקום.
לגבי דוחות שכבר בוטלו, לא הועברו פרטים מלאים של הפונה ולכן לא נוכל להתייחס לטענותיה לגבי דוחות אחרים שלטענתה בוטלו לה ובכל אופן, כל מקרה נבחן לגופו.
ככל שלטענת הפונה היא לא ביצעה עבירה, או שלטענתה לא היה מקום לרשום דוח במקרה האמור, היא מוזמנת להגיש בקשה מסודרת לביטול הקנס ובקשתה תיבחן לגופה".