מליאת עיריית חריש אישרה את הצטרפותה של העיר לתאגיד "מי חדרה". על פי התוכנית, בתוך חודש צפוי להיחתם חוזה ההצטרפות. בעירייה הדגישו, כי התושבים לא ייפגעו ממהלך זה. בעירייה ציינו, כי ההצטרפות לתאגיד המים והביוב היא הכרחית מבחינה חוקית, וגם תעניק שירותים לתושב.
מי חדרה. מצטרפת חדשה | צילום: נמרוד גליקמןמי חדרה. מצטרפת חדשה | צילום: נמרוד גליקמן
מי חדרה. מצטרפת חדשה | צילום: נמרוד גליקמן
(מי חדרה. מצטרפת חדשה | צילום: נמרוד גליקמן)
על פי התוכנית, תעריף המים שמשלמים תושבי חריש לא אמור להשתנות בעקבות ההצטרפות של חריש לתאגיד. "מעבר לזה שההתאגדות בתאגיד מים וביוב היא חובתה החוקית של העירייה, הרי שהתאגדות תאפשר מתן שירות טוב יותר לתושב, וניהול משק המים והביוב על ידי הגורמים המקצועיים ביותר בתחום", אומרים בעירייה. לדבריהם, פחת המים, בצירוף העומס הרב על מחלקת התשתיות והמחסור בכוח אדם מחייבים את העירייה להצטרף לתאגיד. "המדינה אינה מקצה כוח אדם ומשאבים רשותיים לטובת טיפול במים ובביוב של עיריות".
בשנה האחרונה פעלה העירייה רבות כדי להוביל התאגדות בתאגיד מים וביוב. פריצת הדרך הושגה לפני כשלושה שבועות, כאשר צוות מקצועי של עיריית חריש השתתף בישיבה עם גורמים בעיריית חדרה ובתאגיד. בישיבה הוסרו המכשולים, ותאגיד "מי חדרה" החל בפעולות מיידיות להתאגדותה של חריש.
החוזה בין הצדדים צפוי להיחתם בתוך חודש, ולאחר חתימתו יימשך תהליך "העברת המקל" כשלושה חודשים נוספים, עד שיועברו באופן מלא מערכות הגבייה, הידע התפעולי והתפעול השוטף, מעיריית חריש לתאגיד "מי חדרה".