אשר ביטון, שעמד בעבר בראש מינהלת גבעת אולגה, טוען, כי עיריית חדרה קיימה באחרונה מחטף במכרז שערכה לתפקיד מנהל מינהלת מערב העיר (בעבר מינהלת אולגה). ביטון טוען, כי הדבר נעשה כדי להכשיר את בחירתה של המנהלת בפועל של המינהלת, נינה יוספיאן, לתפקיד.
לטענתו, ימים ספורים לפני תום השנה האזרחית (23/12/19), פירסמה עיריית חדרה מכרז לתפקיד, שאיש לא ניגש אליו מלבד יוספיאן והוא עצמו, לאחר שגילה זאת: "מיד כשגיליתי שיצרו מכרז כזה, התייעצתי עם עורכי דיני, ויחד בדקנו את לשון החוק ואת תנאי המכרז. במכרז ביקשו 8 שנות ניסיון, כשבפועל ליוספיאן יש 6 שנות ניסיון, כך שמראש אינה עומדת בתנאי המכרז", הוא טוען.
 ביטון. רוצה לחזור | צילום: אלבום פרטי ביטון. רוצה לחזור | צילום: אלבום פרטי
 ביטון. רוצה לחזור | צילום: אלבום פרטי
( ביטון. רוצה לחזור | צילום: אלבום פרטי)
עורכי דינו שלחו מכתב, הדורש מוועדת המכרזים שלא לפגוש כלל את המועמדת יוספיאן, מכיוון שאינה עומדת בתנאי הסף. במכתב ששיגר עו"ד אביחי ברטנובסקי ממשרד נעמי לנדאו, לאגף משאבי אנוש חדרה, בתאריך 29/12/19, הוא כתב: "ידוע כי ביום 23 בדצמבר פורסם על-ידיכם המכרז שבנדון. בהתאם לדרישות התפקיד, נקבעו תנאי סף, שעל-פיהם יהא מועמד בעל תואר אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה ובעל ארבע שנות ניסיון מקצועי בתחום העיסוק של המשרה המוכרזת, או, בעל 12 שנות לימוד ושמונה שנות ניסיון בתחום העיסוק של המשרה המוכרזת, או בתחומים שיש להם זיקה למטלות הכרוכות בה".
בהמשך מכתבו דרשו עורכי דינו של ביטון, כי בעקבות האמור לעיל, לא תזומן יוספיאן לריאיון: "לידיעת מרשנו, ובמועד סיום הגשת המועמדות, הוגשו שתי מועמדויות, האחת מטעם מרשנו והשנייה מטעמה של נינה יוספיאן, המשמשת דהיום ממלאת מקום מנהלת המינהלת לגבעת אולגה. יוספיאן אינה עומדת בדרישות הסף שנקבעו במכרז. היה ומועמד למשרה אינו עומד בתנאי הסף, לא יוזמן לריאיון לפני ועדת הבחינה. בשים לב לאמור לעיל, הנכם נדרשים שלא להזמינה לעמוד בפני ועדת הבחינה".
כזכור, אשר ביטון עמד בראש מינהלת אולגה (כיום מינהלת מערב העיר) עד לפני כמה שנים. עם כניסת אחיו, משה ביטון, לתפקיד סמנכ"ל עיריית חדרה, נוצר ניגוד עניינים, ואשר ביטון הועבר לכהן כמנהל פרויקטים באגף החינוך. אולם לדבריו, הנהגת העיר לא עמדה בהסכמים איתו, והוא ביקש לחזור לתפקידו הקודם: "הקמתי את מינהלת אולגה עקב בצד אגודל, ובמשך 20 שנה הייתי המינהלת", סיפר. "הפרדוקס הוא שאני המלצתי שיוספיאן תהיה ממלאת מקומי. בשלב מאוחר יותר היא זכתה במכרז כסגנית מנהלת מחלקה. אחרי שלא עמדו בהסכמים מולי, ניסיתי לחזור למקומי במינהלת, ועשו הכול כדי שזה לא יקרה. גם כיום בתפקידי בחינוך, אינני מקבל כל משימות לביצוע. אני מגיע, מחתים כרטיס, שולח מדי פעם מייל לממונים עליי שאומר 'אני עדיין ממתין למשימות', אולם מייל חזרה מעולם לא התקבל אצלי. מעין מלחמה פסיכולוגית שמנהלים נגדי".
למה ניגשת למכרז אם ידעת שלא תתקבל?
"אני רוצה את התפקיד שלי בחזרה, משהו שהקמתי במו ידיי, והוזזתי ממנו רק בגלל עניין פרוצדורלי של ניגוד עניינים. ניגשתי למכרז כחלק מהרצף המשפטי שהעירייה מנהלת נגדי בבית הדין לעבודה, בהמלצת עורכי דיני. אני עובד 28 שנים בעירייה, ואמרתי בריאיון שאני יודע שלא אקבל את התפקיד בזכותם. רק דרך בית משפט, שהוא ריבון על ריבונים".
מהעירייה נמסר: "אין העירייה מתייחסת בתקשורת לנושאים הקשורים לעובדיה, מה גם שעניינו של העובד מתנהל בבית הדין המשמעתי של הרשויות המקומיות ובמחלק הונאה במשטרת ישראל. אכן התקיים מכרז לתפקיד מנהל/ת מינהלת מערב, אך איש לא זכה בו, כפי שקורה לעתים גם במכרזים אחרים".