מי חדרה. מצטרפת חדשה | צילום: נמרוד גליקמןמי חדרה. מצטרפת חדשה | צילום: נמרוד גליקמן
מי חדרה. מצטרפת חדשה | צילום: נמרוד גליקמן
(מי חדרה. מצטרפת חדשה | צילום: נמרוד גליקמן)
חובכם התנפח בגלל ריבית והצמדה? לתאגיד המים יש בשורות בשבילכם: מי חדרה פותח במבצע שיתקיים עד לסוף חודש מרץ, ובמסגרתו תתאפשר פריסת החוב לתשלומים ומחיקת חובות הריבית והצמדה בעבורו.
בהודעה שהוציא יו"ר התאגיד וסגן ראש העירייה טל אליהו לצרכנים, הובהר כי מדובר במבצע תשלומי חובות לצרכנים ביתיים. זאת, בהמשך לסיכומים בוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הפנים והגנת הסביבה, לעניין עריכתו של מבצע גבייה.
מטרת המבצע הינה לעודד צרכנים ביתיים לתשלום חובות מים וביוב. על מנת ליהנות ממנו, הצרכן יתחייב לפרוע את החוב שנצבר, והתאגיד מצידו יאפשר פריסה של עד 36 תשלומים חודשיים.
במסגרת המבצע, יימחק סכום החוב הנובע מריבית והצמדה בתנאים הבאים: התושב החייב, יעמוד בהסדר התשלומים שנקבע ויישא בתשלומי המים והביוב השוטפים: "הנוהל שהתאגיד מציע, יאפשר גמישות שתביא להכנסת חייבים למעגל המשלמים השוטף", הסביר אליהו. "כך למעשה תתאפשר גבייה ממשית של חובות. מעבר לכך הדבר יתרום לשיפור הליכי הגבייה. עלי להדגיש כי גם כיום אנחנו באים לקראת חייבים שרוצים לשלם את חובם על ידי פריסות תשלומים ומנסים לסייע במסגרת האפשרויות הטמונות בחוק".