בחודש מרץ ניתן לחבר המועצה שלמה בוזגלו (ליכוד) היתר בנייה על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה כדי שיוכל לבנות את ביתו ברחוב חיים משה שפירא בשכנות קדמת ים. בשבוע שעבר התקיים שוב דיון בעניינו והוחלט לבטל את היתר הבנייה שהוענק לו. בוזגלו מתכוון לערער בוועדה המחוזית לבנייה.
 שלמה בוזגלו. "לא סוף פסוק" שלמה בוזגלו. "לא סוף פסוק"
שלמה בוזגלו. "לא סוף פסוק"
(צילום: אסף פרידמן)
הדיון החוזר התקיים לבקשת יו"ר הוועדה המקומית, ראש העירייה צביקה גנדלמן, לאחר שנטען כי ההיתר שהוענק לבוזגלו על ידי חברי הוועדה ניתן בניגוד לדעת הגורמים המקצועיים שלה: מהנדס העיר והיועצת המשפטית של הוועדה.
בהחלטה שנשלחה לבוזגלו מטעם הוועדה לתכנון ולבנייה חדרה הוסבר הרקע לדיון החוזר: "הבקשה הובאה לדיון במליאת הוועדה ביום 15 במרץ עם המלצה לדחותה. בישיבת הוועדה מאותו יום החליטו חברי הוועדה שלא לקבל את עמדת הצוות המקצועי (המהנדס והיועצת המשפטית) ואישרו את הבקשה. מהנדס העיר פנה ליו"ר הוועדה המקומית בבקשה לקיים דיון חוזר מאחר שלא קיימות תשתיות במתחם ומנימוקים נוספים שצורפו לחברי הוועדה. יו"ר הוועדה המקומית גנדלמן, לאחר שעיין בפניית מהנדס העיר, הורה לקיים דיון חוזר בבקשה".
בוזגלו עודכן כי בדיון החוזר, לאחר ששמעו את טיעוני בקשתו ולאחר דיון נוסף, הוחלט לדחות את בקשתו - זאת עקב היעדר תשתיות ופיתוח במתחם. "לא יינתן היתר בנייה אלא אם מהנדס העיר אישר תוכנית פיתוח לשטח, שתכלול פתרון חניה, אינסטלציה סניטרית ומים, גדרות, קירות תומכים, סידורי אשפה, מתקנים לאספקת גז, ומאחר שמהנדס העיר הודיע לחברי הוועדה כי לא קיימת תוכנית פיתוח כנדרש בתוכנית", נכתב בהחלטה.
בדיון הקודם בוועדת תכנון ובנייה טען בוזגלו כי בשכונה כבר הוענקו בעבר אישורי בנייה להקמת מגרש כדורגל (סמוך למלון "רמדה"), מבנה מכבי האש תחנת מערב ואף לבניית בית פרטי ששלדו כבר עומד. חברי ועדת התכנון קיבלו את דבריו של בוזגלו והצביעו בעד מתן היתר ונגד דעת מהנדס העיר והיועצת המשפטית של הוועדה.
כעת, בדיון המחודש בנושא, החליטה הוועדה להפוך את החלטתה ולשלול את ההיתר שניתן לו.
בוזגלו אמר השבוע עם קבלת ההחלטה כי הוא מאוכזב מאד. "זה לא סוף פסוק מבחינתי ונילחם בהתנהלות הזו בצינורות המקובלים בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה עם ערעור וכל ערכאה אחרת שתידרש".
מעיריית חדרה נמסר: "העירייה פועלת על פי חוק, וכך היה גם בדיון האחרון, זאת בניגוד להליך שקרה בדיון הראשון. צר לנו שגם בדיון האחרון היו מי שהצביעו בניגוד לחוק והמלצת הצוות המקצועי".