שר הפנים אישר הבוקר, שינוי בתקנות התכנון והבניה אשר יאפשר הקמת קירוי שקוף על גבי פרגולה. מדובר על עדכון של הגדרת המושג "פרגולה", אשר מעתה תכלול ההגדרה גם קירוי בחומר קל ושקוף (סנטף/פוליגל וחומר שקוף שווה ערך) כחלק בלתי נפרד ממנה.
1 צפייה בגלריה
תקנות חדשות
תקנות חדשות
תקנות חדשות למרפסות
(צילום אילוסטרציה: pixabay)
את העדכון בהגדרת "הפרגולה" בתקנות הוביל יו"ר השלטון המקומי וראש העיר מודיעין מכבים רעות, חיים ביבס. העדכון ייכנס לתוקף עם אישורו ופרסומו ברשומות.
בעיריית מודיעין מדגישים כי תוספת הקירוי השקוף לא תחושב במניין השטחים העיקריים ו/או שטחי שירות, בהתאם לתקנות חישוב שטחים, כפי שהיה נהוג עד כה.
אישור זה, הוא תוספת לתיקון 101 לחוק התכנון והבנייה משנת 2014, אשר הגדיר "פרגולה" ללא קירוי שקוף, כעבודה הפטורה מהיתר. השינוי אותו אישר שר הפנים יאפשר למעשה הקמת פרגולה הכוללת קירוי שקוף כעבודה הפטורה מהיתר בניה.
לכל רשות, בכלל זה לעיריית מודיעין, הנחיות מרחביות אשר חלות על שכונות העיר ונותנות דגשים במיוחד לעבודות הפטורות מהיתר. בעירייה מדגישים עוד, כי "אין שינוי בהנחיות המרחביות בכל הקשור לפרגולה ויש לשים לב להנחיות טרם הקמת הפרגולה. הקמת פרגולה מחויבת בדיווח באמצעות האינטרנט למנהל התכנון על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר, בכלל זה פרגולה"