עיריית חדרה מקדמת הקמה של בניין שישרת כקריית ממשלה למשרדי ממשלה שונים וכן ישמש את העירייה לטובת משרדיה. במסגרת זו הוכנה טיוטת הסכם בין עיריית חדרה וממשלת ישראל, במטרה להסדיר את שיתוף הפעולה להקמת בניין משותף לעירייה ולקריית הממשלה.
במהלך מגעים שהתקיימו בחודשים אחרונים בין החברה הכלכלית חדרה בשם העירייה, לבין מינהל הדיור הממשלתי, הושגה הסכמת הצדדים להקים את בניין העירייה ואת קריית הממשלה בחדרה במבנה אחד על שטח עירוני - קריית הממשלה בחלקו התחתון של המבנה ועיריית חדרה בחלקו העליון.
בניין עירייה חדש בחדרה | הדמייה: OKA אדריכליםבניין עירייה חדש בחדרה | הדמייה: OKA אדריכלים
בניין עירייה חדש בחדרה | הדמייה: OKA אדריכלים
(בניין עירייה חדש בחדרה | הדמייה: OKA אדריכלים)
לאור הסכמות אלו נערכה טיוטת הסכם שתובא לאישור המועצה ולאישור ועדת המכרזים של משרד האוצר שבמסגרתו מתנהל מינהל נכסי הדיור הממשלתי. לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים תחל עריכת הפרוגרמה התכנונית למבנה, אשר תבטא את צורכי שני הצדדים.
על-פי התוכנית ימוקם הבניין בין הרחובות רמב"ם והלל יפה והרחובות הרברט סמואל וסמילנסקי (בין תחנת המרכזית, העירייה, וביטוח לאומי, סמוך לבניין החדש של בית המשפט), ומטרתה יצירת מרכז עירוני פעיל המשלב פונקציות ציבוריות במרחב העירוני הקיים.
הבניין נכלל בתוכנית חד/1212 התחדשות עירונית - מתחם העירייה, וישתלב במרכז עירוני פעיל, הכולל קריית ממשלה ועירייה, אשר ירוכזו בו פונקציות עירוניות אזרחיות מרכזיות, כמו גם פונקציות תרבותיות וכלכליות. זאת לאור העובדה שחדרה היא העיר השנייה בגודלה במחוז, ובנוסף הינה עיר נפה המשרתת את יישובי הסביבה.
בניין עיריית חדרה מבפנים | צילום: לירן טטרובניין עיריית חדרה מבפנים | צילום: לירן טטרו
בניין עיריית חדרה מבפנים | צילום: לירן טטרו
(בניין עיריית חדרה מבפנים | צילום: לירן טטרו)
בין הפונקציות המתוכננות, יכלול השטח גם מסחר ומשרדים, כאשר בסביבת המגרש קיימות פונקציות נוספות כגון בית משפט וביטוח לאומי, ומוצעים גם שימושים ציבוריים עירוניים כדוגמת היכל תרבות, כיכר ציבורית מרכזית, חניונים תת-קרקעיים ועוד.
יצוין כי פיתוח ובינוי המרכז העירוני יביאו לצמיחת מרכז העסקים בעיר, ויעצימו את מעמדה של חדרה כעיר מחוז המספקת שירותים לכל יישובי הסביבה.