שכונת פאר בחדרה (צילום: לירן טטרו)שכונת פאר בחדרה (צילום: לירן טטרו)
שכונת פאר בחדרה (צילום: לירן טטרו)
(שכונת פאר בחדרה (צילום: לירן טטרו))
הוועדה המקומית לתכנון ובנייה חדרה הצטרפה לאחרונה כיוזמת לתוכנית להתחדשות עירונית בשכונת פאר. תוכנית המתאר המאושרת חד/2020 הגדירה את שכונת פאר ואת רחוב בוטקובסקי הסמוך לה כמתחם להתחדשות עירונית.
במסגרת יוזמה לפינוי בינוי של המתחם, הוגש תכנון ראשוני לקראת תוכנית במסלול יזמי. על מנת שניתן יהיה להגיש את התוכנית למוסדות התכנון ולעמוד בתנאי הסף בהתאם לדרישות החוק, נדרשת הצטרפותה של הוועדה המקומית כיזם תוכנית. בוועדה הוסבר כי תוכנית בסדר גודל כזה תקודם מהר יותר כאשר הוועדה המקומית הינה אחד מהיזמים.
"לאור העובדה שמדובר באחת השכונות הוותיקות של העיר, המצויות במצב פיזי ירוד ולכן נדרש להתחדשות, ומאחר שהבראתה של השכונה תהווה נדבך נוסף ומשמעותי בהחייאת מרקם המגורים הקיים, רואה הצוות המקצועי חשיבות ציבורית רבה בקידום המתחם", מסבירים בעירייה.
כמו כן, הואיל והתוכנית למתחם תידרש לעסוק בנושאים עירוניים ציבוריים רחבים, נדרשת גם מטעמים אלה הצטרפותה של הוועדה המקומית כיזם התוכנית.