כללי השתתפות על עובדי עירייה בתעמולת הבחירות המקומיות הם ארציים ותקפים לכל עובדי העיריות והרשויות המקומיות/
לפני מספר חודשים הוציאו בעירייה הנחיות לעובדים שעליהם חתומות היועצת המשפטית שרוני ומבקרת העירייה דהן. אך מבדיקת "מיינט חדרה" עולה כי דווקא מספר עובדים, בחלקם בכירים, מתעלמים מהנחיות האלו במודע ומשתתפים בתעמולה בניגוד להנחיות.
בניין עיריית חדרה (צילום: לירן טטרו)בניין עיריית חדרה (צילום: לירן טטרו)
בניין עיריית חדרה (צילום: לירן טטרו)
(בניין עיריית חדרה (צילום: לירן טטרו))
הכללים החלים על עובדי העירייה הם:
-עובד עירייה לא יעסוק בשעות העבודה בפעילות מטעם רשימה או למען רשימה, כגון:
שכנוע אדם להצטרף כחבר לרשימה, או עריכת מפקד של חברי מפלגה, או הפצת הזמנות
לפעילות מפלגתית, או תליית מודעות מטעם מפלגה במשרד וכדומה.
-חל איסור להשתתף בתעמולה פומבית, בכתב או בעל פה.
-חל איסור על כל עובד, ללא הבדל דרגה, שהוא בעל סמכות מנהלית או שתפקידו כרוך
במגע עם קהל לקחת חלק בתעמולת בחירות בין אם היא ברבים ובין אם אינה כזאת, הן
בשעות העבודה והן לאחריה וגם אם העובד בחופשה או בחל"ת.
-עובדים שדרגתם היא אחת מארבע הדרגות העליונות בסולם הדירוג המנהלי, עובדים
בדרגה מקצועית שמשכורתם המשולבת אינה נמוכה מהדרגה השלישית, פקחים, נושאי
משרה עם סמכות למתן רישיונות, היתרים או הסמכות להמליץ על הענקתם, עובדי
השירות המשפטי, פקידי גבייה, עובדים בעלי סמכות לקבל עובדים או להמליץ על
קבלתם, מנהלים, על כל אלה אסור להשתתף בתעמולה פומבית בכתב או בע"פ, אף ברשתות
החברתיות (כגון פייסבוק). כמו כן חל איסור על עובד כנ"ל לארח חוג-בית המיועד לתעמולת
בחירות או לנאום בחוג-בית וחל איסור על עובד העירייה לתלות שלטי תעמולה.
נקבע כי פעילות של עובד רשות מקומית הסוטה מהמגבלות החלות בעניין פעילות פוליטית, ככלל
תהווה עבירת משמעת לפי חוק הרשויות המקומיות.
מצפצפים על החוקים?
מבדיקת מיינט עולה כי בחדרה ניתן לראות מספר עובדי עירייה שמשתתפים בגלוי דרך הפייסבוק בתעמולת הבחירות, אלו הבולטים שבהם:
איציק מלכה – עובד עירייה אשר מסתובב צמוד לראש העירייה גנדלמן >>
איציק מלכה בחירות בחדרה | צילום מסךאיציק מלכה בחירות בחדרה | צילום מסך
איציק מלכה בחירות בחדרה | צילום מסך
(איציק מלכה בחירות בחדרה | צילום מסך)
ליביון חסיד – עובד מנהלה בעיריית חדרה ותומך פעיל בבית היהודי >>
ליביון חסיד בחירות בחדרה | צילום מסףליביון חסיד בחירות בחדרה | צילום מסף
ליביון חסיד בחירות בחדרה | צילום מסף
(ליביון חסיד בחירות בחדרה | צילום מסף)
איציק יצחקי - יו"ר ועד העובדים בעירייה תומך בניר בן חיים >>
איציק יצחקי בחירות בחדרה | צילום מסךאיציק יצחקי בחירות בחדרה | צילום מסך
איציק יצחקי בחירות בחדרה | צילום מסך
(איציק יצחקי בחירות בחדרה | צילום מסך)
ברוך אואד, בחירות בחדרה | צילום מסךברוך אואד, בחירות בחדרה | צילום מסך
ברוך אואד, בחירות בחדרה | צילום מסך
(ברוך אואד, בחירות בחדרה | צילום מסך)
אריה שיפמן - עובד אגף ההנדסה שתומך בגנדלמן ואף מסביר זאת בפירוט
ברוך אואד, בחירות בחדרה | צילום מסךברוך אואד, בחירות בחדרה | צילום מסך
ברוך אואד, בחירות בחדרה | צילום מסך
(ברוך אואד, בחירות בחדרה | צילום מסך)
רונן בשארי – מנהל כספים בחברה הכלכלית התומך בניר בן חיים >>
רונן בשארי, בחירות בחדרה | צילום מסךרונן בשארי, בחירות בחדרה | צילום מסך
רונן בשארי, בחירות בחדרה | צילום מסך
(רונן בשארי, בחירות בחדרה | צילום מסך)
המקרה הדומה בפרדס חנה הסתיים בחיוב ואיום בפלילים
באוגוסט לפני כחודשיים כתב השופט חנן מלצר, המשנה לנשיאת בית המשפט העליון ויושב ראש ועדת הבחירות, החלטה על מקרה שהתרחש בפרדס חנה ומאוד דומה למה שקורה בחדרה.
עובד מועצה בפרדס חנה פרסם בפייסבוק שלו ביקורת כנגד הגר פרי המתמודדת בבחירות למועצה ולאחר שהעירו לו על כך, אף ענה להם בגאון בפייסבוק : "אני עובד מועצה וגם תושב פרדס חנה כרכור וגם משלם מיסים ואם לא מתאים לך תגישי תלונה למבקר המדינה אז מספיק לנפנף לי בזה שאני עובד מועצה אני אמשיך גם אם זה יעלה במשרה כי פרדס חנה כרכור חשובה לי..."
בפסק הדין כתב השופט מלצר שהפרה מההוראות של חוק דרכי התעמולה וחוק הבחירות לרשויות עלולה להיות עברה פלילית או עברית משמעת ואין חולק שזו אינה התנהגות הולמת עובד ציבור. למרות שעורך דינו של בבילו טען שמדובר בפגיעה בחופש הביטוי, כתב השופט שלעובד מועצה יש זכויות אבל גם חובות וכאשר אדם נהיה עובד ציבור, הוא חייב לקבל על עצמו בין היתר את החובות הכוללות מגבלות על חופש הביטוי. השופט הורה על העובד להסיר מהפייסבוק כל פרסום על המועמדת פרי ובמידה ולא יעשה כך הוא צפוי לעמוד לדין פלילי כמו כן חייב אותו ב4000 ₪ הוצאות המשפט של המועמדת הגר פרי.
פנינו לעיריית חדרה לבקשת תגובה ומהעירייה נמסר: "הנהלים יחודדו בפני העובדים, והפנייה תעבור לטיפול משאבי אנוש".
פנינו גם לועדת הבחירות המרכזית הארצית ומשם נמסר ש"כל אזרח יכול להגיש עתירה בכנגד עובד ציבור החורג שנראה שחורג מנהלי טוהר הבחירות, בשביל העתירה לא צריך עורך דין וניתן לעשות זאת באמצעות דואר אלקטרוני Vadatb@knesset.gov.il או באמצעות פקס שמספרו 025669855.
"בעתירה ייכללו שם העותר, מספר זהותו וכתובתו ומספר הטלפון ושמו או שמם של עובדי הציבור וכתובותיהם כנגדם הוא עותר ומעמדם, כלומר פירוט העתירה, תפקידים בעירייה ומערכת הבחירות ותמצית הנימוקים מדוע העובד או העובדים עברו על כללי טוהר הבחירות. לפרטים נוספים ניתן להיכנס לאתר "ועדת הבחירות המרכזית לכנסת".
http://bechirot.gov.il/election/Pages/HomePage.aspx