דוגמה למכונת הנשמה לשני אנשים בהלל יפה
שוטר
רחוב הנשיא בחדרה. "לגלות לוקאל פטריוטיות"
ארגון מתנדבי חדרה
פנדה בסין