מעבדת הקורונה החדשה בהלל יפה
ולדיסלב ואירינה פולנסקי
קורונה
ארגון מתנדבי חדרה
"בתוך שלושה חודשים יתנקה העולם כולו". ריקי קיטרו