ועד הורי בית ספר חב"ד לבנות הגיש לבית המשפט המחוזי בחיפה עתירה מנהלית דחופה נגד עיריית חדרה ונגד בית הספר "המשחק" שצפוי, לטענת הוועד, לפעול במתחם בו פועל כיום בית הספר. ההורים טוענים לאפליית בנותיהן בעקבות כוונת העירייה לפנות אותן מבית הספר בשכונת הפארק בו הן לומדות אחרי שנה אחת בלבד.
בית הספר בשכונת הפארק. מי ילמד בו בשנת הלימודים הבאה?בית הספר בשכונת הפארק. מי ילמד בו בשנת הלימודים הבאה?
בית הספר בשכונת הפארק. מי ילמד בו בשנת הלימודים הבאה?
(צילום: אלבום פרטי)
תלמידות חב"ד החלו ללמוד בספטמבר 2019 במבנה שהוקם עבור תלמידי שכונת הפארק. הסיבה: הורים המתגוררים בשכונה סירבו שילדיהם ילמדו בבית הספר בטענה שיש בו קרינת יתר עקב קווי מתח גבוה העוברים מעליו. בעקבות זאת הוצע על ידי עיריית חדרה לתלמידות חב"ד ללמוד במבנה. הורי התלמידות ערכו בדיקות קרינה והסכימו להצעה. אלא שכעת ההורים חוששים כי הבנות יפונו מבית הספר.
במסגרת העתירה, שהוגשה על ידי עורכי הדין אלי עמר ומוני עזורה, הם דורשים שהעירייה תעניק לתלמידות תנאים כפי שמקבלים יתר התלמידים בעיר, ולהורות לעירייה להימנע מאפליית בנות חב"ד בכל הנוגע לשימוש והקמת מבני ציבור. בנוסף מבקשים ההורים כי בית המשפט יורה לעירייה על בחינה מחדש של ההתארגנות לשנת הלימודים הקרובה באופן כזה שבו ירוכזו בתי הספר של חב"ד במבנה בית הספר הנמצא בשכונת הפארק.
בית הספר הצומח של חב"ד מתאים לקליטת 16 כיתות, על פי חלוקה של שמונה כיתות בנים, שבהן 250 תלמידים, ושמונה כיתות בנות, עם מספר זהה של תלמידות. במסגרת העתירה תואר מסע הנדודים של תלמידות חב"ד מאז הוקם בית הספר בשנת 2009, בין מבנים שונים בעיר. בעתירה נטען כי התלמידים בכיתות א'־ח' חוו מעברים רבים מאז הקמת בית הספר כבית ספר מוכר שאינו רשמי, ברחוב הגיבורים 51: "בשנת 2011 הועברו התלמידות כחטיבה בתוך בית הספר הממלכתי דתי פאר עם, תוך שהן לומדות שם בכיתת מקלט. ובשנת 2014 עבר בית הספר מהחינוך המוכר שאינו רשמי לחינוך הממלכתי דתי כהחלטה של הנהלת המוסד, שרצתה להאיץ את השתלבות המגזר החרדי בחברה הישראלית ולהעניק לתלמידים ארגז כלים להשתלבות בשוק העבודה. באותה שנה הועברו התלמידים כולם ללמוד בצד השני של העיר, ברחוב השלום 1, מול בית החולים הלל יפה, שם למדו במבנה רעוע ומסוכן, סבלו מצפיפות אדירה, כיתות לא תקניות ומחסור בחדרים".
עוד תואר בית הספר של חב"ד ככזה שבשנים האחרונות קטף את הציונים הגבוהים יותר במבחני המיצב בעיר ועיריית חדרה תוארה ככזו, שלמרות מסכת הנדודים של התלמידים, ולמרות שאין מחסור בשטחים ציבוריים לבניית בתי ספר, לא עשתה כל מאמץ, למצוא עבורו מבנה קבע.
בעתירה תואר גם כיצד סירבו תושבי שכונת הפארק לרשום את ילדיהם לבית הספר בשכונה וכיצד שינו את דעתם בסמוך למעבר בנות חב"ד ללמוד בו: "לאחר שהורי התלמידות הסכימו למעבר, הפנימו כמה הורים בשכונת הפארק שאין קרינה חריגה והחלו לבקש לפנות את חב"ד ולפתוח שם בית ספר לילדי השכונה".
לטענת העותרים, במקביל, החלה העירייה לטעון כי הבנות ילמדו במקום תקופה קצובה ולאחר מכן הבהירה כי ילמדו במקום במשך שנה בלבד. ההורים אומרים כי "לו היו יודעים שמדובר בשנה בלבד לא היו גורמים לבנותיהם טלטול שכזה. בבית הספר החדש סוף סוף הגיעו התלמידות לרווחה. עתה, שנה לאחר מכן, מבקשת העיריה להוציאן, ללא הכנה או הסבר למקום רעוע אחר, וזאת רק משום שתושבי הפארק 'הסכימו' ללמוד בו".
לטענת ועד ההורים, עד היום לא פנתה העירייה להורים כדי לעדכנם בנעשה, אולם משמועות נודע להם כי היא מבצעת רישום לבית ספר חדש שייקרא בית הספר "המשחק" במקום תלמידות חב"ד. כשנודע להם הדבר, שלחו לעיריית חדרה עצומה, המתנגדת למהלך, אולם נאמר להם כי מלכתחילה הוסכם עימם שהלימודים יהיו לתקופה של שנה בלבד, דבר שאינו נכון לטענתם. עוד טענו בעתירה כי ככל הידוע להם, צפויות בנותיהן לחזור וללמוד במבנה הרעוע ברחוב השלום 1, שמלכתחילה, אינו עומד בתקני משרד החינוך.
מהעירייה נמסר: "עיריית חדרה אינה מנהלת את ענייניה המשפטיים בכלי התקשורת ותגיב בבית המשפט".