הנישוב באסדת לויתן שהיה אמור להתקיים הבוקר (24.12) והדיר שינה מתושבי חדרה והסביבה, נדחה בהוראת המשרד להגנת הסביבה. זאת בשל אי עמידה בכל הדרישות והתנאים המחמירים שהציב המשרד לתוכנית הנישוב. על חברת נובל, להשלים את החוסרים בתוכנית ולקבל אישור מהמשרד להגנת הסביבה, ליציאה לנישוב מחדש.
אנשי המשרד להגנס מציבים דיגום על אסדת לוויתן. צילום: המשרד להגנת הסביבהאנשי המשרד להגנס מציבים דיגום על אסדת לוויתן. צילום: המשרד להגנת הסביבה
אנשי המשרד להגנס מציבים דיגום על אסדת לוויתן. צילום: המשרד להגנת הסביבה
(אנשי המשרד להגנס מציבים דיגום על אסדת לוויתן. צילום: המשרד להגנת הסביבה)
בשבוע שקדם לנישוב וביתר שאת ביממה האחרונה, סערו הרשתות החברתיות מהודעות, שאלות ותהיות חרדות של תושבי העיר, באשר להשלכות הנישוב על בריאותם. לא מעטים גם בחרו להתפנות מהעיר, כדי להתרחק מהאזור בעת הנישוב שהיה צפוי להתקיים היום בין השעות 7:00 ל-15:00: "יצאנו ללון בבית מלון בתל אביב", סיפרה תושבת לב העיר.
"אני אם לשלושה ילדים ולא בא לי לקחת סיכון על חייהם עם חומרים מסוכנים ולא רוצה שיהיו שפני ניסיון. בלילה שמענו שהנישוב בוטל. אני לא מצטערת שיצאתי מהעיר וכמוני רבים. היינו עושים את זה שוב. המחשבה להיות נעול בבית עם חלונות סגורים כל כך הרבה שעות, רק מעידה מה הולך להיפלט לאוויר".
מהמשרד להגנת הסביבה נמסר כי הוא מודע לאי הנוחות הנגרמת כתוצאה ממצב זה לתושבי האזור, אולם עומד על כך שכל התנאים שהציב על מנת לפקח בצורה מלאה על פעילות ההרצה ימולאו למען הציבור והסביבה. כמו כן, דרש מחברת נובל אנרג'י לפרסם הודעה באתר האינטרנט שלה על המועד החדש של הנישוב, בהתאם להתחייבות לעדכן את הציבור שני ימי עסקים מראש ובתנאי שתעמוד בכל התנאים שהמשרד הציב לה.
באשר להתנהלות המצופה מן התושבים בימי הנישוב נמסר מהמשרד להגנת הסביבה: "אין כל הנחיות מיוחדות באשר להפסקת פעילות או שינוי בהתנהלות היום יומית של תושבי האזור, גם לא בעת הנישוב באסדה. המשרד מדגיש, כי אין בסיס לאמירות חסרות האחריות הקוראות לתושבים להתפנות בתקופת הרצת האסדה והנישוב. ריכוזי המזהמים בחוף ינוטרו באופן רציף ובמקרה הבלתי סביר שתתגלה בזמן אמת עלייה בזיהום האוויר העלולה לסכן את האוכלוסייה הפעילות באסדה תופסק".
כזכור, אסדת לוויתן נמצאת כעת בתקופת הרצה וכמקובל במתקנים חדשים, כל המערכות לרבות מתקני הטיפול בפליטות - נכנסות לפעילות באופן הדרגתי.המשרד להגנת הסביבה בדק את תכניות החברה עבור תקופת ההרצה והנישוב, וביצע מודל פיזור מזהמים במצבים שונים. לפי המוסבר על ידם, הממצאים הראו כי לא צפויה חריגה של בנזן בקו החוף, במועדי הנישובים המהותיים. כמו כן , גם תרחישי הפיזור המחמירים ביותר שלהם הראו כי פליטות הבנזן מהאסדה לא צפויות להביא לעלייה משמעותית בריכוזי הבנזן באזור החוף.
המלצה נוספת שיצאה מהמשרד לציבור היא להוריד את אפליקציית "אוויר בסביבה" ולהתעדכן בזמן אמת , בתוצאות תחנות הניטור, המשקפות את מצב איכות האוויר באזורו.
משותפות לויתן נמסר בעניין דחיית הנישוב: "הגז מלוויתן חיכה הרבה זמן כדי לצאת מהאדמה, והדבר יקרה במהרה.הופתענו מאוד והצטערנו לשמוע על החלטת המשרד להגנת הסביבה. נובל אנרג'י מקפידה על עמידה קפדנית בכל ההיתרים והאישורים השונים שהונפקו לה ואשר קיבלו את אישורם של בתי המשפט השונים. המשרד להגנת הסביבה מבקש לבצע תיקוף נוסף למיכשור האנליזה מעבר לתיקוף הקיים ונובל פועלת להעביר מידע זה למשרד. שותפי לוויתן נרגשים, מוכנים ודרוכים לקראת הפקת הגז הטבעי והפיכתה של ישראל למעצמת אנרגיה".