במסגרת ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין, אושר תקציב עיריית חדרה לשנת 2020. התקציב עומד על 715 מיליון שקלים.
העירייה הסבירה, כי את שנת 2019 היא סיימה בעודף של 4.8 מיליון שקלים. עוד הוסבר, כי בהכנת התקציב הנוכחי הושם דגש על תחומי החינוך, הרווחה, התרבות, הפנאי והשמירה על חזות העיר. "התקציב הוא המשך להתנהלותה הכספית האחראית של הנהלת העיר, כעיר יציבה מבחינה כספית, על פי הגדרות משרד הפנים, בדרך לעיר איתנה", נמסר מהעירייה. "בישיבת המועצה שיבח ראש העירייה את עבודת הצוותים המקצועיים".
גנדלמן ודרי (צילומים: איתמר רותם ודוברות עיריית חדרה)גנדלמן ודרי (צילומים: איתמר רותם ודוברות עיריית חדרה)
גנדלמן ודרי (צילומים: איתמר רותם ודוברות עיריית חדרה)
(גנדלמן ודרי (צילומים: איתמר רותם ודוברות עיריית חדרה))
לדברי דרי, ניתוח מעמיק של התקציב מעלה, כי מקורה של השחיקה הוא בשלוש מגמות שליליות בתקציב: שכר עובדים שתופס נתח עיקרי בתקציב, שחיקה בהכנסות ארנונה ממסחר, והשקעה לא מספקת בחינוך: "שכר העובדים בתקציב העירייה הוא 42% מהתקציב, והנתון הזה לא נשחק עם השנים למרבה הצער", אמר. "נוכל ללמוד מערים אחרות שעשו שינוי. עכו, למשל, הפחיתה את הסעיף הזה ל-36% מהתקציב השנה".
באשר לסוגיית החינוך אמר דרי: "ההשקעה העירונית בתקציב עומדת על 28%. אפס שיפור מהשנים האחרונות. בנתניה שכנתנו, לשם השוואה, הנתח העירוני בחינוך עומד על 40%. פערי האחוזים הללו משקפים מיליוני שקלים, וילדים שאינם מקבלים את המגיע להם בנושא החינוך".
על הירידה בהכנסות מארנונה למסחר אמר, כי לו הייתה העירייה טורחת להגדיל את ההכנסות מארנונה זו, היה צומח בהתאמה גם סל השירותים לתושב: "ארנונה מסחרית היא הארנונה הרווחית, וגם כאן אנו עדים למגמה שלילית. שיעור ההכנסות מארנונה למסחר ירד מ-64% בשנת 2014 ל-60% נכון לסוף 2018, והיחס הזה נשחק משנה לשנה".
חבר מועצת העיר מסיעת מחוברים, רון שגן, ששהה בעת הישיבה בנסיעה עסקית מחוץ לארץ, הגיב גם הוא על התקציב: "פיניתי את הזמן בנסיעה העסקית שבה אני מצוי, כדי לצפות בישיבה, ונשברתי מהניתוק, ומהכשל המתמשך בהבנה של מה צריך, ומעל לכול ממצג השווא האומלל, שנראה שאפילו חברי המועצה אינם קונים".
מעיריית חדרה נמסר: "חלה עלייה ניכרת בביקושי נדל"ן בעיר, המתבטאת בגידול של עשרות אחוזים במספר הנכסים שנוספו בעיר ובגינם משולמת ארנונה. שטחי משרדים, שירותים מסחר ותעשייה צמחו ביותר מ-122 אלף מ"ר, שהם עלייה של 36 אחוז. גם בתקציב החינוך מדובר כרגיל באחיזת עיניים של האופוזיציה, כי העובדות הן, שבנתניה ובערים אחרות, בתי הספר העל-יסודיים הם בתי ספר עירוניים, שעובדיהם עובדי עירייה, ולכן תקציב החינוך שם מתנפח אוטומטית בעשרות אחוזים המיועדים לשכרם. למגינת ליבו של דרי, מסקר שביעות רצון שביצעה העירייה עולה, כי חל גידול בשביעות הרצון שהביעו תושבים מהחיים בעיר, ומשירותי העירייה".