תמונה 1: גן שמש בשכונת עין הים | צעלום איתמר רותםתמונה 1: גן שמש בשכונת עין הים | צעלום איתמר רותם
תמונה 1: גן שמש בשכונת עין הים | צעלום איתמר רותם
(תמונה 1: גן שמש בשכונת עין הים | צעלום איתמר רותם)
תושב העיר ששכר דירה בשכונת עין הים בחדרה, נאלץ לשלם בסוף השנה החולפת לבעלי הדירה סכום של 22 אלף שקלים, בגין נזקים שלטענתם גרם לדירה .
ייתכן והשוכר יכול היה לצאת 'בזול' יותר או עם פחות נזקים מהתביעה, אולם הוא לא טרח כלל להגיש כתב הגנה. מכיוון שכך ולאחר שעיינה בחומרי התביעה, החליטה שופטת בית משפט לתביעות קטנות בחדרה, לקבל את טענות התובעים במלואן, ופסקה כי על השוכר לשלם את מלוא הסכום שתבעו ממנו.
"הנתבע שמסמכי התביעה נמסרו לידיו באמצעות שליח, לא הגיש כתב הגנה עד למועד בו היה עליו לעשות כן", כתבה השופטת בפסק הדין. "במצב דברים זה ולאחר שעיינתי בנימוקי התביעה, ונספחיה ולבקשת התובעים, שטענותיהם לא נסתרו, אני מחליטה לקבל את תביעתם במלואה, בהעדר הגנה".
עוד כתבה השופטת בהחלטתה, כי על הנתבע לשלם את הסכום בתוך 30 ימים ממועד החלטתה, שאם לא כן, יישא הסכום גם הפרשי הצמדה וריבית כחוק.