שני עובדי עיריית חדרה, שפוטרו באחרונה מעבודתם, פנו בשבוע שעבר לבית הדין האזורי לעבודה בחיפה, בבקשה להוציא צו מניעה כנגד המהלך וצו הצהרתי, שעל-פיו, פיטוריהם נעשו בניגוד לחוקת העבודה, והם בטלים.
שני העובדים פוטרו יחד באמצע החודש שעבר. השניים, עובדים קבועים, טוענים כי פוטרו מהעבודה בלי כל סיבה מספקת ובלי הסכמת ועד העובדים וההסתדרות, בניגוד להוראות חוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות, ובדרך שאינה מקובלת ביחסי עבודה. בנוסף הם טוענים, כי הפיטורים מנוגדים לחוק השוויון לאנשים עם מוגבלויות. בעקבות ההחלטה לפטר אותם, פנו שני העובדים, באמצעות עו"ד הילית ינאי, מהלשכה המשפטית של האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות, לבית הדין האזורי לעבודה בחיפה, בתביעה נגד העירייה, כי תבטל את הפיטורים.
בניין עיריית חדרה. בית הדין יקבע | צילום: אלעד גרשגורןבניין עיריית חדרה. בית הדין יקבע | צילום: אלעד גרשגורן
בניין עיריית חדרה. בית הדין יקבע | צילום: אלעד גרשגורן
(בניין עיריית חדרה. בית הדין יקבע | צילום: אלעד גרשגורן)
מכתב התביעה עולה כי העובד הראשון החל עבודתו בעירייה בחודש אוקטובר 2010, בתפקיד פקח חניה. תפקידו האחרון היה עובד אחזקה באגף אירועים. בתביעה נטען, כי העובד הוא "אדם עם מוגבלות קבועה".
העובד השני החל את עבודתו בעירייה בחודש נובמבר 2015, בתפקיד סייר בשיטור העירוני. בכתב התביעה הוא מוגדר כבעל מוגבלות זמנית, עקב תאונת עבודה שעבר בהיותו עובד בעירייה.
בתביעה נטען, כי בחודש שעבר קיבל העובד הראשון מכתב פיטורים בשל מה שמכנה העירייה, "התנהלותו הבעייתית בתפקידו". עו"ד ינאי הדגישה, כי בידי התובע אישור רופא תעסוקתי שניתן לו טרם הפיטורים, שעל-פיו אינו כשיר לעבודת בתור עובד אחזקה, בעודו מסוגל לעבוד בתפקיד אחר. "ועדת הפיטורים קיבלה החלטתה לפטר את התובע, תוך התעלמות מוחלטת מאישור הרופא התעסוקתי הקובע, כי אינו כשיר לעבודה כעובד אחזקה, ובניגוד לכל דין".
עוד נטען, כי החלטת הוועדה, המייחסת לעובד התנהלות בעייתית, אי התאמה וכו', בנוגע לתפקידו כעובד אחזקה, אינה עומדת, לנוכח אישור הרופא התעסוקתי, הקובע כי אין התובע כשיר לעבודה מסוג זה. "הכיצד מצופה מן התובע למלא תפקיד שאינו מותאם למגבלותיו הרפואיות כנדרש?" צוין בכתב התביעה.
העובד השני טוען, כי הרקע לפיטורים הוא סירובו לחזור לתפקידו כסייר בשיטור העירוני, או לחלופין לשיבוץ בתפקיד מאבטח באופן זמני, בהתאם לאישור רופא תעסוקתי. בכתב התביעה הוא טוען, כי עבר תאונת עבודה, שבעקבותיה עבר ניתוח בגבו, וכי ברשותו אישור רופא תעסוקתי שעל-פיו הוא מסוגל לחזור לעבודה שאינה דורשת ישיבה ממושכת. לדבריו, הצעת העירייה כי יחזור לעבוד כסייר בשיטור העירוני אינה תואמת את מגבלותיו הרפואיות. בתביעה נטען, כי "בתפקידו כסייר בשיטור העירוני הוא עובד בצמוד לשוטר, ונדרש לסייע וליתן גיבוי באירועים משטרתיים. אירועים משטרתיים מטבעם כוללים מצבים שונים ומגוונים של חשש לחיי אדם, כגון קטטות, אירועי אלימות, חילוץ, שריפות וכדומה. אירועם מסוג זה דורשים מאמץ פיזי. כל בר דעת מבין, כי ההצעה לשוב לתפקיד סייר בשיטור העירוני אינה אלה הצעה ריקה מתוכן ולמראית עין בלבד".
שני העובדים טוענים, כי לאחר קבלת מכתבי הפיטורים, הם פנו לוועד העובדים ולהסתדרות במרחב, ולאחר פניותיהם הודיעו הוועד וההסתדרות על התנגדותם המפורשת והנחרצת לפיטורים. "פיטורי התובעים עומדים בסתירה לחוקת העבודה והם הפרה של הוראות ההסכם הקיבוצי. אין סיבה מספקת לפיטורים. בפיטורים טמונה אפליה בניגוד לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות", נטען.
מעיריית חדרה נמסר: "העירייה אינה נוהגת להתייחס בתקשורת לעניינים אישיים בתחומי כוח אדם".