ועדת הערר המחוזית לתכנון ובניה חיפה קבעה לאחרונה כי המרכז הרפואי "הלל יפה" בחדרה, שהוא בית חולים ממשלתי, לא ישלם לעיריית חדרה היטלי השבחה על מרכז מסחרי שבנה בצמוד למבנה האשפוז, שבו פועלים כיום חנויות, מסעדה, בתי קפה, פארם וכו'.
2 צפייה בגלריה
(הלל יפה (צילום: לירן טטרו))
בשנת 2017 הוציאה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה חדרה היטל השבחה בסך של כ-800.000 שקלים לבית החולים בגין שימוש חורג בקרקע.
הוועדה המקומית טענה, כי מדובר בקרקע שחלקה בבעלות המדינה וחלקה בבעלות קק"ל, וכי יש לראות במדינה כחוכרת את הקרקע עבור בית החולם ולכן היא מחויבת בהיטל השבחה. לטענת הוועדה המקומית, מכיוון שקק”ל היא גוף נפרד מהמדינה, הרי שמדובר בקרקע פרטית בחלקה ולכן חל עליה היטל השבחה.
קראו גם:
בית החולים באמצעות עו"ד שירן זנדברג ממשרד כץ, גבע, איצקוביץ (KGI) המתמחה במיסוי מוניציפלי הגיש ערר על ההחלטה לועדת הערר המחוזית וטען כי הוא גוף השייך למדינה ולכן הוא פטור מתשלום היטל השבחה. גם רמ"י-רשות מקרקעי ישראל התבקשה על ידי ועדת הערר להציג את עמדתת, וטענה כי מדובר בקרקע המוחזקת על ידי הדיור הממשלתי, שהיא גוף של המדינה, ולכן חל הפטור לנכסי המדינה.
2 צפייה בגלריה
עו"ד שירן זנדברג ממשרד כץ, גבע, איצקוביץ (KGI) המתמחה במיסוי מוניציפלי
עו"ד שירן זנדברג ממשרד כץ, גבע, איצקוביץ (KGI) המתמחה במיסוי מוניציפלי
עו"ד שירן זנדברג ממשרד כץ, גבע, איצקוביץ (KGI) המתמחה במיסוי מוניציפלי
(צילום: שני נחמיאס, סטודיו כותרת)
ועדת הערר קיבלה את עמדת בית החולים וקבעה כי למרות שחלק מהקרקע בבעלות קק"ל, לא מדובר בעסקת חכירה לדורות המחייבת בתשלום היטל השבחה עבור שימוש חורג, וכי מקובלת עליה הטענה שמדובר בנכס ממשלתי.