בשורה טובה לתושבי חדרה: במועצת העירייה אישרה תוכנית להתחדשות עירונית במתחם שיכון עובדים בשכונת ברנדס. התוכנית מיועדת ל"מסלול רשויות" - מסלול במסגרתו המדינה משתתפת במימון ובקידום תוכניות התחדשות עירונית.
1 צפייה בגלריה
התכנית במתחם שיכון עובדים
התכנית במתחם שיכון עובדים
התכנית במתחם שיכון עובדים
(צילום: עיריית חדרה)
קראו גם:
התוכנית בשכונת ברנדס מתוכננת בגבול הדרום מערבי של העיר ותהווה את שער הכניסה אליה. גבולותיה הם הרחובות יצחק בן-צבי, פיינברג, ספיר, אשכול לוי, וכביש 4. מובילים אותה אגף ההנדסה של העירייה והמינהלת להתחדשות עירונית חדרה, והיא נועדה לאפשר התחדשות של המתחם המאכלס מאות משפחות.
במסגרת התוכנית יתאפשר פיתוח של מסחר שכונתי. התוכנית תיצור עירוב שימושים שיאפשר תעסוקה בסמוך למקום המגורים. היא כוללת בנייה משולבת מרקמית של מבנים גבוהים עם חזיות מסחריות.
בנוסף, התוכנית תאפשר פיתוח של רחוב בן-צבי כציר שבו יעברו תחבורה ציבורית ושבילי אופניים. במסגרת התכנון המתחם יחובר לכבישים 4, 9 ו-2, במטרה להפחית עומסים תחבורתיים בעיר.
מועצת העיר, כאמור, מייעדת את התוכנית למסלול רשויות, מסלול המתוקצב על ידי הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית. במסגרת המסלול הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית גם תלווה את התכנון לכל אורכו באופן צמוד כולל תכנון, וסיפוק אנשי מקצוע שבהם: אדריכל, מהנדסי תנועה, יועצי נוף, יועצי מים וביוב.
התוכנית עברה מיון ראשוני ברשות הממשלתית להתחדשות עירונית ונמצאה מתאימה למעבר לשלב המיון השני שבו נדרשה החלטת מועצת העיר. מועצת העיר, כאמור, אישרה את ייעוד התוכנית למסלול רשויות.
לעדכונים נוספים היכנסו לחדשות חדרה